Tổng hợp bài tập về giới từ In – On – At có đáp án chi tiết

Hà Vũ Hà Vũ
12.08.2022

Trong quá trình học tiếng Anh hay IELTS, chắc hẳn các bạn sẽ bắt gặp ba giới từ In – On – At vô cùng thường xuyên. Tuy nhiên, bộ ba giới từ này vẫn còn gây bối rối cho nhiều bạn học tiếng Anh. Do đó, hãy cùng Vietop phân biệt điểm khác nhau trong cách dùng của ba giới từ In – On – At và luyện tập một số dạng bài tập về giới từ In – On – At nhé!

Tổng quan về giới từ In – On – At

giới từ In - On - At
Giới từ In – On – At
INONAT
Chỉ địa điểmChỉ một địa điểm trong một không gian kín.
E.g: He’s sleeping in his bedroom.(Anh ấy đang ngủ trong phòng ngủ của anh ấy.)
Nhấn mạnh một địa điểm trên bề mặt.
E.g: I’m sitting on the chair.(Tôi đang ngồi trên ghế.)
Chỉ một vị trí cụ thể, chính xác.
E.g: She works at a cinema. (Cô ấy làm trong một rạp chiếu phim.)
Chỉ thời gianDùng cho tháng, năm, thế kỷ hoặc một giai đoạn thời gian dài.
E.g: They will return in June. (Họ sẽ quay lại vào tháng 6.)
Dùng cho ngày.

E.g: We’re meeting our family on New Year’s Eve.(Chúng tôi tính sẽ gặp gia đình mình vào đêm giao thừa.)
Chỉ một thời gian cụ thể, chính xác.
E.g: The bus leaves at 8 a.m. (Xe buýt rời đi lúc 8 giờ sáng.)
Lưu ýDùng để chỉ các buổi lớn trong ngày. (in the morning, in the afternoon,…)

Dùng để chỉ cả dịp nghỉ lễ kéo dài. (in Tet holiday)
In the weekend: có “the”
Dùng để nhấn mạnh ngày chính của dịp lễ. (on New Year’s Eve – đêm giao thừa)
On the weekend: có “the”
Dùng để chỉ khoảng thời gian ngắn chỉ kéo dài vài tiếng. (at night, at noon,…)

Dùng để chỉ cả dịp nghỉ lễ kéo dài. (at Christmas, at Easter)
At weekend: không có “the”

Sau khi biết cách phân biệt ba giới từ In – On – At, các bạn hãy cùng Luyện thi IELTS Vietop áp dụng vào thực hành các dạng bài tập dưới đây nhé!

Xem thêm các dạng ngữ pháp:

Thì hiện tại đơn

Thì quá khứ đơn

Bảng chữ cái tiếng Anh

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bài tập về giới từ In – On – At

Bài 1: Choose at, in, on to complete the sentences

 1. See you later ______ Monday.
 2. I drink milk ______ in the morning.
 3. The plane leaves ______ 9 o’clock.
 4. They have lunch ______ midday.
 5. She’s tired ______ present.
 6. My friends always give me presents ______ my birthday.
 7. My grandfather was born ______ the 19th century.
 8. She often visits her family ______ summer.
 9. We always get together ______ Christmas.
 10. He may go out ______ the weekend.
 11. Can you come ______ Friday?
 12. It snows a lot ______ winter.
 13. My birthday is ______ the 17th of October.
 14. I usually brush my teeth ______ half past six.
 15. My grandmother died ______ 2000.
 16. She isn’t here ______ the moment.
 17. The weather is often terrible in London ______ January.
 18. Columbus sailed to the Americas ______ the 16th century.
 19. My birthday is ______ September.
 20. They met each other ______ 7pm.

Bài 2: Choose the correct prepositions of time (at, in, on) to complete the sentences

 1. It’s better to carry a knife if you are out alone ______ night.
 • at
 • on
 • in
 1. I drink tea ______ lunchtime.
 • at
 • on
 • in
 1. It happened ______ the 90s.
 • at
 • on
 • in
 1. We want to go shopping together ______ Saturday evening.
 • at
 • on
 • in
 1. These flowers can bloom ______ spring.
 • at
 • on
 • in
 1. He will retire ______ 2040.
 • at
 • on
 • in
 1. Her birthday is ______ the 1st of June.
 • at
 • on
 • in
 1. We don’t work ______ Christmas Day.
 • at
 • on
 • in
 1. She often goes to bed ______ midnight.
 • at
 • on
 • in
 1. They got married ______ August.
 • at
 • on
 • in

Xem thêm:

Câu điều kiện loại 1

Cấu trúc When, While

Cấu trúc Recommend

Bài 3: At, in or on? – Choose the correct preposition from the drop down menu and form correct phases

 1. ______ November
 2. ______ 10 o’clock
 3. ______ autumn
 4. ______ Easter Day
 5. ______ 2nd May, 1990
 6. ______ Christmas
 7. ______ Sunday
 8. ______ weekend
 9. ______ my birthday
 10. ______ the end of the road
 11. ______ his desk
 12. ______ the road
 13. ______ the box
 14. ______ the living room
 15. ______ the right shoulder

Bài 4: Complete the sentences using the correct prepositions: at, in, on

 1. It’s a good idea to ban smoking ______ public places.
 2. The picture ______ the wall looks so beautiful.
 3. She lives ______ the corner of the road.
 4. He stopped ______ my house.
 5. Do they enjoy walking ______ the garden?
 6. I found my pen ______ the desk.
 7. He proposed to her ______ Paris.
 8. The child is crying ______ the back of the classroom.
 9. I saw this movie ______ TV.
 10. These people live ______ her hometown.

Bài 5: Underline and correct the mistakes in these sentences. Write “True” if the sentence is right

 1. The bus leaves at six minutes.
 2. I’m going to visit my hometown on September.
 3. He doesn’t work on Sundays.
 4. In Vietnam, the shops shut at 10pm.
 5. She never feels so bad on the evening.
 6. He started working here in June 18th.
 7. I often go to bed in midnight.
 8. Where are you going to do in summer?
 9. Peter and David play in the same time.
 10. I will give my mother flowers on Mothers’ Day.

Đáp án

Bài 1: Choose at, in, on to complete the sentences

 1. on 2. in 3. at 4. at 5. at 6. on 7. in 8. in 9. at 10.in/on

     11.on 12.in 13.on 14.at 15.in 16.at 17.in 18.in 19.in 20.at

Bài 2: Choose the correct prepositions of time (at, in, on) to complete the sentences

 1. at 2. at 3. in 4. on 5. in

      6. in 7. on 8.on 9.at 10.in

Bài 3: at, in or on? – Choose the correct preposition from the drop down menu and form correct phases

 1. in 2. at 3. in 4. on 5. on 6. at 7.on

     8. at 9. on 10.at 11.at 12.on 13.in 14.in 15.on

Bài 4: Complete the sentences using the correct prepositions: at, in, on

 1. in 2. on 3. in 4. at 5. in

    6. on 7. in 8. at 9. on 10.in

Bài 5: Underline and correct the mistakes in these sentences. Write “True” if the sentence is right

 1. at -> in
 2. on -> in
 3. True
 4. True
 5. on -> in
 6. in -> on
 7. in -> at
 8. True
 9. in -> at
 10. True

Hy vọng rằng các dạng bài tập trên có thể giúp bạn phân biệt rõ hơn về cách sử dụng của ba giới từ in – on – at. Chúc các bạn chinh phục thành công bộ ba giới từ này nói riêng và môn tiếng Anh nói chung! 

Xem ngay: Khoá học IELTS Cam kết 7.0+ đầu ra – Tăng ngay 1.0 band score IELTS chỉ sau 12 buổi học.

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra