Bài mẫu IELTS Writing Task 1 trên máy tháng 03/2021

Đề thi IELTS Writing Task 1 trên máy tháng 03/2021 là dạng Diagram, đề bài yêu cầu mô tả và so sánh … móng ngựa?! Đề được đánh giá là một đề thi khá khó dành cho các “sĩ tử” trong tháng 3 này. Cùng VIETOP phân tích đề bài này và xem bài viết mẫu dưới đây nhé!

1. Đề thi

The diagram shows how the horse evolved through time, with particular emphasis on its foot structure.

Đề thi IELTS Writing Task 1 trên máy tháng 03/2021

2. Sample

The diagrams illustrate the evolution of equine species through the span of 40 million years, represented by the modern horse and its three ancestral species, with a clear focus on the morphological changes of the foot.

Overall, while all four species share the common trait of being quadrupedal, equine species have increased in size, evolved to have more hair (on the tail and mane) and gone from having toes to a single hoof on each foot.

The Eohippus, which lived 40 million years ago, had four short legs that supported a relatively small torso and its tail was barely observable. Its two descendants, Mesohippus and Mecrychippus, which are respectively estimated to exist 30 million and 15 million years ago, started to have elongated tails and rudimentary form of the mane; and whereas their bodies increased slightly in height, the overall stature was largely unchanged. The modern horse possesses the most pronounced tail and mane; it is also the largest animal whose height and length of body are about three halves of its oldest shown ancestor.

The foot of Eohippus stands out the most for having four separated toes with thin phalanges. In Mesohippus and Merychippus, the number of digits is reduced to three and the middle phalanx is enlarged so the whole foot’s morphology starts to resemble a hoof. The modern horse’s foot has the fewest bony structures and the hoof has replaced toes.

3. Vocab highlights

 • Equine (adj): (thuộc) họ ngựa
 • Ancestral (adj): (liên quan đến) tổ tiên
 • Morphological (adj): (thuộc về) hình thể
 • Trait (n): tính chất, đặc điểm
 • Quadrupedal (adj): có bốn chân, đi bằng bốn chân
 • Mane (n): bờm
 • Hoof (n): móng lừa, ngựa
 • Descendant (n): hậu duệ, đời sau
 • Elongated (adj): kéo dài, nối dài, có sự dài ra
 • Rudimentary (adj): sơ khởi, nguyên thủy
 • Pronounced (adj): rõ rệt
 • Three halves: gấp rưỡi hay 3/2
 • Phalanx (n, số nhiều: phalanxes hoặc phalanges): xương bàn chân và xương ngón chân
 • Morphology (n): hình thể, hình thái
 • To resemble (v): nhìn giống
 • Bony (adj): (liên quan đến) xương

Hy vọng bài mẫu mà VIETOP chia sẽ ở trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình ôn luyện thi ielts. Tuy nhiên các “sĩ tử” đừng nên hoc thuộc lòng nhé, chỉ nên ghi nhớ lại những điểm cần lưu ý trong bài và học thêm các phần từ vựng mới trong chủ đề này.

Writen by IELTS Vietop

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận