Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 2 phổ biến 2022 – 2023

Để giúp các bạn chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS, ở bài viết dưới đây IELTS Vietop giới thiệu tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 2 phổ biến 2022 – 2023. Mời các bạn tham khảo qua nhé!

Các chủ đề thường gặp trong đề thi IELTS Speaking Part 2

Ở phần thi IELTS Speaking Part 2, các bạn sẽ được giám khảo phát cho một cue card có chứa chủ đề xoay quanh cuộc sống hàng ngày. Bạn sẽ có 1 phút chuẩn bị (viết lên giấy nháp) và 2 phút trình bày về chủ đề này. 

Đề bài IELTS Speaking Part 2 sẽ nằm trong các chủ đề chính sau:

  • Describe a person – tả người
  • Describe a place/ building – tả nơi chốn
  • Describe an object/a thing – tả đồ vật/thứ gì đó/điều gì đó
  • Describe an event/ activity – tả sự kiện, hoạt động
  • Describe a situation – tả khoảnh khắc, tình huống
  • Describe your favorite – tả một thứ đồ, bộ phim, món ăn, sách,… yêu thích của bạn

Dưới đây là tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 2 phổ biến 2022 – 2023 theo các chủ đề trên, mời các bạn click vào những chủ đề cần tham khảo để xem chi tiết hơn nhé.

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 2 phổ biến 2022 – 2023

Describe a person 

Bài mẫu Topic Describe A Person – IELTS Speaking Part 1,2,3

Describe a person you admire (1) (2)

Describe a person you are very close to

Describe a person whose appearance you like

Describe your mother

Describe a famous person

Describe a famous person you follow on social media

Describe a person who likes helping other people

Describe a foreign person who you have heard or known that you think is interesting

Describe a person you wanted to be similar to when you were young

Describe someone you would like to study or work with

Describe a person that you enjoy spending time with

Describe a person who impressed you the most when you were in primary school

Describe a person you only met once and want to know more about

Describe a person who encouraged you to achieve a goal

Describe a friend you enjoy talking to

Describe a friend who is a good leader

Describe a person who has interesting ideas or opinions

Describe a comedian that you think is very funny

Describe a businessman you admire

Describe a place/ building

Describe a place

Describe a street market or outdoor market that you have visited

Describe a place you remember well that is full of colours

Describe a crowded place you’ve been to

Describe an important river/lake in your country

Describe a village that you visited

Describe a popular place for sports

Describe an object/a thing

Describe a selfie which you catch on your mobile phone on your favorite occasion

Describe a foreign food you would like to try

Describe a healthy habit you have/Talk about your habits

Describe a prize you would like to win / Describe an award you would like to receive

Describe an ambition that you haven’t achieved

Describe a special cake you received from others

Describe a story someone told you and you remember

Describe a good service you received in a company or a store/shop

Describe an important plant in your country

Describe a rule (in school or work) that you don’t like

Describe an article about health or a healthy lifestyle that you have read in a newspaper or a magazine

Describe something that can help you concentrate on work or study

Describe something important that you lost in the past

Describe an invention that changed people’s lives

Describe a useful skill you learned from an older person

Describe a positive change that you made in your life

Describe a thing you cannot live without (not cell phone or computer)

Describe an item of clothing that someone gave you

Describe a gift you bought for your friend on a special occasion

Describe a health problem you or someone you know had

Describe an important letter or email you wrote

Describe a uniform you wear (at school or company)

Describe an important text message you received

Describe an event/activity

Describe an activity you usually do that wastes your time

Describe an activity you usually do that wastes your time (1) (2)

Describe an interesting discussion that you had with friends

Describe a thing you did to learn another language

Describe what you usually do in your leisure time

Describe an outdoor activity that you like doing

Describe an important holiday in your country

Describe your favourite way to communicate with someone

Describe an environmental problem or event (1) (2)

Describe a trip that you took by public transportation

Describe your idea of making a good first impression in a job interview

Describe something that surprised you and made you happy

Describe a volunteering experience you have had

Describe a new law you would implement where you live to make it a better place

Describe a situation

Describe a good experience of online shopping

Describe a time when you felt proud of a family member

Describe a time when you had to make a difficult decision

Describe a time you visited a new place

Talk about a time when you spoke with someone in a foreign language for the first time

Describe a time you did not tell your friend the truth

Describe a time you helped someone

Describe a time you got up early

Describe a time when you receive something for free

Describe a time when you saw two of your friends arguing

Describe a time when you helped a child

Describe a time when you forgot/missed an appointment

Describe a time you taught an older person something new

Describe a time when you saw a lot of plastic waste (E.g in a park, on the beach etc.)

Describe a time you made a promise to someone

Describe a time someone or something made a lot of noise

Describe a special day out that cost you little money/didn’t cost you much

Describe a disagreement that you had with another person

Describe a time when someone apologised to you

Describe your favorite

Describe a song that you think is interesting

Describe a foreign culture that you are interested in

Describe your favorite movie

Describe your favorite season

Describe your favorite food

Describe your favourite book

Trên đây là tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 2 phổ biến 2022 – 2023 để các bạn luyện phần thi IELTS Speaking hiệu quả tại nhà, hy vọng bài viết đã giúp ích được cho các bạn trong việc ôn tập. Chúc các bạn luyện thi IELTS tốt và IELTS Vietop hẹn các bạn ở những bài viết sau!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h