Cấu trúc used to, be used to, get used to trong tiếng Anh

10 Tháng 07, 2020
Cấu trúc used to, be used to, get used to trong tiếng Anh có cấu trúc nhìn chung khá...

6 cấu trúc tiếng Anh thường dễ gây nhầm lẫn

02 Tháng 07, 2020
Khi học tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng, rất nhiều bạn dễ bị nhầm lẫn các cấu...

Hướng dẫn phân biệt Already, Since, Just, Still và Yet trong tiếng Anh đầy đủ nhất

30 Tháng 06, 2020
Trong tiếng Anh, thì hoàn thành được biết đến là một trong những thì được nhận biết thông qua...

Cấu trúc Would you mind/ Do you mind …? trong tiếng Anh

29 Tháng 06, 2020
Cấu trúc câu Would you mind/ Do you mind...? là 2 cấu trúc phổ biến nhất dùng để yêu...

Had better là gì? Cấu trúc Had better trong tiếng Anh

29 Tháng 06, 2020
Ngoài cấu trúc câu Should  để đưa ra một lời khuyên nào đó bằng tiếng Anh, bạn còn có...

Word Form – Phân biệt các loại từ trong Tiếng Anh

19 Tháng 06, 2020
Để có thể làm tốt Reading, Listening và Writing, các thí sinh khi đi thi IELTS cần phải nắm...

Topic Talk About Your Hometown – IELTS Speaking part 1

19 Tháng 06, 2020
Chủ đề hometown là một chủ đề rất thường xuất hiện đầu tiên trong bài thi Speaking part 1....