Chủ đề Describe a Tourist Attraction – IELTS Speaking Part 2

30 Tháng 05, 2020
Chủ đề Speaking part 2 “Decribe a tourist attraction” là 1 chủ đề thông dụng trong IELTS Speaking. Tuy...

Câu đảo ngữ trong Tiếng Anh

28 Tháng 05, 2020
Câu đảo ngữ thường xuyên xuất hiện trong các bài thi chứng chỉ quốc tế như: TOIEC, IELTS,.. và...

Hướng dẫn cách viết dạng Pie Chart – IELTS Writing Task 1

25 Tháng 05, 2020
Cũng như các dạng câu hỏi khác trong phần Writing task 1, Pie chart cũng có rất nhiều cách...