Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 18-07-2020

31 Tháng 07, 2020
Đề bài và bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 18-07-2020. Các bạn tham khảo bài viết...

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 11-07-2020

20 Tháng 07, 2020
Đề bài và bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 11-07-2020. Các bạn tham khảo bài viết...

Synonyms – Từ đồng nghĩa trong tiếng Anh

17 Tháng 07, 2020
Như bao nhiêu ngôn ngữ khác, trong tiếng Anh, chúng ta luôn có một lượng những từ có nghĩa...

Bộ từ vựng và cấu trúc cực xịn cho IELTS Writing Task 2

03 Tháng 07, 2020
Bài thi IELTS Writing Task 2 là một phần thi chiếm nhiều điểm nhất (2/3 tổng số điểm) và...

Nội động từ và ngoại động từ trong tiếng Anh

02 Tháng 07, 2020
Chắc hẳn khi bắt đầu học tiếng Anh bạn đã từng nghe tới nội động từ và ngoại động...

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous) trong tiếng Anh

26 Tháng 06, 2020
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous tense) là thì dùng để diễn tả 1 hành...

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 06-06-2020

11 Tháng 06, 2020
Đề bài và bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 06-06-2020. Các bạn tham khảo bài viết...

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 30-05-2020

08 Tháng 06, 2020
Đề bài và bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 30-05-2020. Các bạn tham khảo bài viết...

Làm gì khi bị bí ý tưởng Writing Task 2?

02 Tháng 06, 2020
Nỗi khổ chung của các thí sinh khi viết bài IELTS Writing Task 2 là không có ý tưởng,...

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 30-04-2020

28 Tháng 05, 2020
Đề bài và bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 30-04-2020. Các bạn tham khảo bài viết...